Ontwerp 4: Het groene relief

Vanwege veiligheid en geluidshinder in relatie tot het nabij gelegen spoor bestaat dit ontwerp uit een schil en tevens geluidswal tussen het spoor en park. De bomen vormen de nieuwe ‘groene’ lamp, de ‘oude gloeilamp’ (zichtbaar van bovenaf) is vervangen door duurzame oplossingen (bijvoorbeeld LED-verlichting).

Ontwerp: Eiland 8 Architecten, www.eiland8architecten.nl