Nieuws


 

Opschonen bedrijventerrein Gloeilampplantsoen

Onlangs gaf de gemeente Eindhoven aan dat zij geen medewerking wilde verlenen aan de realisatie van onze plannen (project NOWW) voor het bedrijventerrein Gloeilampplantsoen op Strijp T. De argumentatie hiervoor blijft onduidelijk. Wij vinden het erg jammer, maar gaan door met het zoeken naar mogelijkheden om project NOWW te kunnen realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit project veel goeds kan bieden voor de buurt en de stad. Daarbij wordt, naast een beperkte stedelijke functie, de groenfunctie van het terrein zoveel mogelijk in oude glorie hersteld. Op onze eerste ontwerpvoorstellen hebben wij veel positieve reacties vanuit de buurt ontvangen. Daar zijn we heel blij mee en sterkt ons om verder te gaan…

Daar de gemeente niet meewerkt zijn wij nu genoodzaakt om door te gaan met de aangevangen activiteiten die passen binnen het bestemmingsplan, waaronder de opslag van bouwmaterieel. Dit heeft niet onze voorkeur, want wij gaan liever verder met de plannen voor het Gloeilampplantsoen. Omdat het terrein flink is verwilderd wordt het terrein opgeschoond. Onkruid wordt weggehaald, gras gemaaid en struiken gesnoeid. Dit betreffen werkzaamheden waarvoor geen vergunning nodig is en vinden plaats volgens de wettelijke regels. Deze werkzaamheden zijn een voortzetting van de reeds ingezette werkzaamheden die zijn gestart op 1 mei 2016. Het gebruik van het terrein is ongewijzigd en blijft conform bestemmingsplan.

IMG_8209

Wij hopen op termijn alsnog met de gemeente tot een gezamenlijke oplossing te kunnen komen, zodat het Gloeilampplantsoen toch duurzaam ontwikkeld kan worden waar uiteindelijk de buurt en de stad er baat bij heeft.

Wilt u uw mening geven en/of op de hoogte blijven? Mail naar: info@gloeilampplantsoen.nl
JA Real Estate BV

Augustus 2016