Gloeilampplantsoen: project NOWW

Op het Gloeilampplantsoen aan de Beukenlaan op Strijp T in Eindhoven willen wij het project NOWW ontwikkelen met zoveel mogelijk behoud van het groen. NOWW is gebaseerd op de thema’s Natuur, Ontspanning, Wonen en Werken. Het wordt een unieke locatie in de stad en zal grotendeels bestaan uit een fraai park waar appartementen, kantoren, winkels, een hotel en een ‘hightech experience centre’ in het groen zijn ingebed. Momenteel bevindt het project zich in de planfase, zie de verschillende ontwerpvoorstellen hiernaast.1_1

2_1

3_1
4_1a

5_1

Zone bebouwing en park 30%-70%

 
 
 
 
 
 

Programma van Eisen en Voordelen project NOWW

ontwerp1_1
ontwerp3_1
ontwerp4_1
ontwerp5_1

Voorlopig programma van eisen

Alle ontwerpen bestaan uit de volgende onderdelen:
- veel groen in parkachtige omgeving;
- ‘hightech experience centre’; ca 5.000m2. Jong en oud kunnen hier op een interactieve wijze ervaren wat de Brainport-regio allemaal biedt op het vlak van educatie, innovatie, hightech en duurzaamheid;
- hotel met conferentieruimten en ca. 150 kamers voor o.a. expats, zakenlieden en toeristen;
- eigentijdse kantoorruimte van ca. 2.000m2 voor kleine en grote bedrijven
- duurzame woningen, ca. 100 appartementen;
- winkel- en horecaruimte (leisure) voor 5.000m2.

Voordelen project NOWW

De ontwikkeling van het project NOWW levert een unieke locatie op voor natuur, ontspanning, wonen en werken midden in de stad. Het biedt een combinatie van verschillende functies (wonen, werken, winkelen, ontmoeten, ontspannen, verblijven) voor jong en oud op één locatie, behoud van het groene karakter van de locatie, werkgelegenheid voor de stad en regio en duurzaamheid door aandacht voor groen, materiaalgebruik en duurzame innovaties (geluidswal, begroeide daken, LED-verlichting etc.). Tevens levert NOWW een bijdrage aan het innovatieve karakter van de stad Eindhoven door de ‘hightech experience centre’.


Stand van zaken project NOWW